การติดตั้งสายพานกระพ้อและการต่อสายพานลำเลียง

การติดตั้งสายพานกระพ้อและการต่อสายพานลำเลียง

ติดตั้งลูกกระพ้อบนสายพาน วัดตำแหน่ง เจาะรูสำหรับยึดลูกกระพ้อกับสายพาน โดยการนำลูกกระพ้อมาทาบกับสายพานและทำการมาร์คตำแหน่งรูลงบนสายพาน.