เพศชาย/หญิง อายุด25-35ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถวิ่งงานต่างจังหวัดได้ เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้...