อุตสาหกรรม

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลาย ไปจนถึง V-belts ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการก่อสร้างถนนและสายพานราวลิ้นที่แม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมต่างๆ

In motion. We’re the driving force!

Road construction, oil refineries, agricultural technology, the cement industry …

Automotive

Sealing & damping technology

Printing & paper

Lawn & garden

Agricultural technology

Food & beverage

Fans & compressors

Oil & gas

X-ray protection

Leisure & sport

Road construction

Textiles

Transport & logistics

Packaging

Cement industry