รับสมัครพนักงาน

 พนักงานขาย (หลายอัตรา) เพศชาย/หญิง อายุด25-35ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถวิ่งงานต่างจังหวัดได้  พนักงานฝ่ายช่าง (หลายอัตรา) เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา...